Focus Industry driver den industriella omvandlingen

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig industri som idag sysselsätter över 50 000 anställda. Focus Industry är en gemensam satsning för att samla och lyfta det arbete som görs kring omställningen av industrin i våra regioner. 

Vad är Focus Industry?

Det behövs ett mer fokuserat arbete för att främja en hållbar, varaktig och livskraftig utveckling i de små och medelstora företagen i Norra Mellansverige. Därför samverkar regionerna under namnet Focus Industry. Utifrån industrins utmaningar och behov av omvandling ser vi sex prioriterade insatsområden.

Spela videoklipp

Framgångsexempel

Nu startar ett långsiktigt arbete för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar och komponenter. Syftet är att bidra till en konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.
Ur ett EU-perspektiv ligger Norra Mellansverige lägre än genomsnittet när det gäller investeringar i forskning och innovation. Samtidigt är det en region med goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling genom rika naturtillgångar och framstående industrier. Just nu pågår en mängd satsningar för att ta vara på möjligheterna bättre. Här är några exempel.
Koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kan vara en utmaning för industrin, men också en stor möjlighet. I norra Mellansverige pågår just nu flera initiativ för att företag ska minska sin miljöpåverkan och samtidigt skapa nya hållbara produkter och tjänster.
I Norra Mellansverige, där stål, papper och träprodukter möter banbrytande innovation, är internationella samarbeten mer än bara en strategi – de är en livsviktig faktor för regionens ekonomiska framtid. Här berättar vi hur aktörer i Värmland, Dalarna och Gävleborg inte bara anpassar sig till den globala marknaden, utan också formar den.
Industrin i Dalarna, Värmland och Gävleborg har liknande utmaningar och möjligheter när det gäller att säkra industrins behov kring kompetens och arbetskraft. Samverkan kan bidra till att skapa en attraktiv industriregion och inom Norra Mellansverige pågår flera initiativ för att komma framåt.
För att säkra upp Norra Mellansveriges konkurrenskraft inför framtiden har näringslivsfrämjare i Värmland, Dalarna och Gävleborg anordnat utbildningar i tjänstedriven företagsutveckling. Enkelt beskrivet handlar det om att öka företagens lönsamhet genom att utveckla värdeskapande erbjudanden med kundens behov i fokus.

Kontakta oss

I Norra Mellansverige samverkar Dalarna, Värmland och Gävleborg och dess innovations- och näringslivsfrämjare för industrins hållbara utveckling. 

Verktygslåda för dig som jobbar med Focus Industry