Kontakta Focus Industry

Vill du veta mer om arbetet och bli delaktig i formandet av framtida handlingsplaner? Ta kontakt med respektive regionalt utecklingsansvarig.

Logotyp Region Dalarna

Region Dalarna, Regional utvecklingsförvaltning

Logotyp Region Gävleborg

Region Gävleborg, Näringsliv och innovation

Logotyp Region Värmland

Region Värmland, verksamhetsområde regional tillväxt