Restströmmar kan skapa nya produkter

Koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kan vara en utmaning för industrin, men också en stor möjlighet. I norra Mellansverige pågår just nu flera initiativ för att företag ska minska sin miljöpåverkan och samtidigt skapa nya hållbara produkter och tjänster.

Ett mål i Mellansveriges gemensamma strategi för industriell omvandling är att utveckla regionens industrier till att bli mer koldioxidsnåla och cirkulära. En viktig del i omvandlingen är användandet av biobaserade förnybara resurser och energieffektivisering. Genom att produkter och material återanvänds och att avfall hanteras som en resurs kan företagens ekonomi och konkurrenskraft förbättras, samtidigt som miljöpåverkan minskar.

Att 3D-printa med återvunna och förnybara material är ett exempel på hur man i regionen kan använda restströmmar för att skapa nya produkter och värden. Bilden är från Circlab i Torsby.

3D-printad kajak med rötter i Värmland

I Värmland jobbar företagsklustret Paper Province för att hjälpa nya och etablerade företag att utveckla och lansera hållbara idéer med koppling till skog. Exempelvis anordnar man symbiosnätverk för att se utforska hur verksamheters restflöden kan skapa värde för andra. Att stötta företag som vill förlänga olika materials livslängd är också en del av verksamheten.

Ett företag som Paper Province stöttar är Melker of Sweden som tillverkar och säljer friluftsprodukter, som longboards, kajaker och paddelbrädor. Företaget har ett starkt hållbarhetspatos och vill tillverka produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför experimenterar de mycket med naturmaterial i sin tillverkning och har som mål att komma bort från traditionella plastmaterial.

–Vi försöker hela tiden jobba hållbart och återvinner material för att skapa ett cirkulärt ekosystem. Ett exempel är kaffesäckar från Löfbergs. I stället för att de skickas till återvinning använder vi dem som laminat på våra produkter, säger vd Pelle Stafshede.

De testar också att tillverka kajaker i 3d-skrivare med träbaserade material och har bedrivit en del av sitt utvecklingsarbete på testbädden Circlab i Värmland. I ett projekt inom Bioinnovation har företaget skapat en kajak av träfiberförstärkt återvunnen plast som 3D-printats i ett stycke, vilket de blev först i världen med att åstadkomma.

Pelle Stafshede, Melker of Sweden

Pelle Stafshede, vd på Melker of Sweden.

Hållbarhetsdata viktig genom hela värdekedjan

Ola Wallberg, RISE

Ett annat exempel på att utveckla idéer inom hållbarhet är pilotprojektet Kickstart Cirkulär Ekonomi som RISE i Hudiksvall genomförde under förra året. Syftet var att dela med sig av kunskap om hur företag kan arbeta med cirkulär ekonomi. Ola Wallberg från RISE höll seminarier för mindre och medelstora företag i Bollnäs, Mora och Skövde. Allt från möbeltillverkare till företag inom metallindustrin var på plats.

– I ett första steg redde vi ut olika begrepp och pratade om vad cirkulär ekonomi egentligen är. Nästa steg blev att gå vidare och fundera på hur varje företag kan jobba med detta i sin verksamhet, säger Ola Wallberg.

Det blev diskussioner kring hur man skulle kunna använda spill på ett bättre sätt. Att skapa nya produkter och tjänster av spillprodukter och på så sätt förlänga produkternas livslängd.

– Vi pratade också om vikten av att ha koll på sina hållbarhetsdata för att kunna positionera sig på en framtida marknad. Det blir allt viktigare att ha koll på produkters klimatpåverkan genom hela värdekedjan, berättar Ola Wallberg.

Under diskussionerna blev det också tydligt att många av företagen redan jobbar med hållbarhet på olika sätt, utan att kommunicera det.

– Många är rädda för greenwashing och det är positivt att man inte vill förmedla vilseledande information, samtidigt ska det inte hämma en att berätta om bra saker som man gör när det gäller hållbarhet, säger Ola Wallberg.

Samarbete med startups

I Dalarna har Dalarna Science Park startat en så kallad industriaccelerator. Projektets mål är att tillvarata industrins restströmmar så att resurser kan användas cirkulärt, smart och effektivt.

–Många företag behöver bli bättre på att ta hand om sina restprodukter så att de kan vidareförädlas till nya produkter stället för att bara deponeras eller destrueras, vilket idag är en kostnad. Nya produkter eller tjänster skulle kunna ge nya kunder och en ny marknad och därmed nya inkomster, säger Cecilia Carter, projektledare för acceleratorprojektet på Dalarna Science Park.

I ett pilotprojekt ska nu tre industriföretag som verkar inom stål, skog och livsmedel i Dalarna sammanföras med innovativa startup-företag som har idéer på hur avfallet från industrierna kan användas.

Cecilia Carter, Dalarna Science Park

Cecilia Carter, projektledare på Dalarna Science Park

– Vi plockar in mindre företag som har konkreta idéer på hur resurserna från industrierna kan användas. Företagen träffas, skapar nätverk och kan tillsammans vidareutveckla idéerna, berättar Cecilia Carter. Sedan  kommer de mindre företagens affärsmodeller och värdeerbjudanden att utvecklas parallellt så att de speglar den gröna omställningen till cirkulära koncept.

Acceleratorn är en innovativ verksamhet med målet att attrahera både nationella och internationella startups till Dalarna.

Andra artiklar som kan intressera dig

Nu startar ett långsiktigt arbete för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar och komponenter. Syftet är att bidra till en konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.
Ur ett EU-perspektiv ligger Norra Mellansverige lägre än genomsnittet när det gäller investeringar i forskning och innovation. Samtidigt är det en region med goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling genom rika naturtillgångar och framstående industrier. Just nu pågår en mängd satsningar för att ta vara på möjligheterna bättre. Här är några exempel.
I Norra Mellansverige, där stål, papper och träprodukter möter banbrytande innovation, är internationella samarbeten mer än bara en strategi – de är en livsviktig faktor för regionens ekonomiska framtid. Här berättar vi hur aktörer i Värmland, Dalarna och Gävleborg inte bara anpassar sig till den globala marknaden, utan också formar den.