Tillverkning av reservdelar

Nytt initiativ för lokal och hållbar tillverkning av reservdelar

Nu startar ett långsiktigt arbete för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar och komponenter. Syftet är att bidra till en konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.

Basindustrin är en viktig hörnsten i Sveriges ekonomi och är helt beroende av reservdelar för att kunna fungera. Leverantörskedjorna är ofta globala, vilket har visat sig sårbart när händelser i omvärlden påverkar handeln. Det nystartade initiativet ska hjälpa företag att bli mer motståndskraftiga mot yttre störningar och samtidigt skapa nya affärer för lokala leverantörer.

– Vi ser allt större behov av att anpassa tillverkningsindustrin utifrån omställningsbehov och negativa förändringar i vår omvärld. Samtidigt ska vi bibehålla och säkerställa kontinuitet och konkurrenskraft i svensk processindustri, säger Nicklas Tarantino, som är ansvarig för satsningen på Sustainable Steel Region.

En testarena i verklig miljö

Med utgångspunkt från Dalarna, Gävleborg och Värmland pågår sedan innan ett samarbete för att stärka industrins konkurrenskraft. Nu tas samarbetet till nästa nivå genom en ny långsiktig satsning, som ska skalas upp nationellt och internationellt.

Det inledande arbetet bygger på att skapa en testarena där lokala företag och leverantörskedjor kan utvecklas i verklig miljö, en så kallad systemdemonstrator. Målet är att reservdelar ska kunna produceras on demand, det vill säga utifrån kundens behov och levereras lokalt, snabbt och med avsevärt mindre klimatpåverkan än idag. Initiativet ska bland annat utforska mer tillförlitliga lösningar med 3D-printing, där man skickar digitala filer i stället för fysiska komponenter.

– Nu ska vi växla upp genom att samla fler delar av värdekedjorna för att gemensamt utveckla och påverka systemet, säger Nicklas Tarantino.

Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region.

Fler affärer och nya jobbtillfällen

Den nya infrastrukturen förväntas ge fler lokala affärer och arbetstillfällen samt minska kostnader och risker för störningar. Arbetet bygger vidare på en förstudie som genomförts av aktörer från verkstadsindustri, processindustri, akademi och innovationssystem.

Deltagarna ska bygga upp en marknad och kapacitet för on-demand-tillverkning, samtidigt som man utvecklar och påverkar teknik, affärsmodeller, infrastruktur, policy och kultur. Arbetet har en långsiktig vision på tio år, men påbörjas som ett fyraårigt projekt där Vinnova, Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg och industrin gemensamt går in med totalt 50 miljoner kronor.

– Om vi ska kunna tillgodose industrins behov av säkra och snabba reservdelar och komponenter krävs att vi gemensamt utvecklar leverantörssystem och nya tillverkningsmetoder i verkstadsindustrin. Förutsättningar som teknik och kompetens finns redan, men det behövs ett strukturerat system för att etablera on-demand-tillverkning i större skala, säger Stefan Jansson på Sustainable Steel Region, som leder det operativa arbetet.

Bakgrund

Både EU och svenska regeringen lägger resurser på att säkerställa den europeiska industrin, vilket ska göras med alternativa värdekedjor och ökad inhemsk tillverkning. En förstudie som genomförts i Norra Mellansverige påvisar möjligheten att utarbeta resilient produktion och robusta leverantörskedjor med behovsorienterad och additiv tillverkning. Insikterna från studien ligger till grund för det här initiativet som startar i januari 2024. 

Läs mer om förstudien här.

Det nya projektet kallas ”On demand – lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033”. Deltagande parter är Alderholmens Mekaniska AB, Complete Solution Seffle AB, Enerco Mechpart AB, Holmen Iggesund Paperboard AB, SSAB EMEA AB, Ivaldi, Lasertech LSH AB, Triton Valsteknik AB, Västerdalarnas Mekaniska Industri AB, RISE, Propell, Sandbacka Science park, Paper Province, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Region Dalarna. Projektet leds av Sustainable Steel Region och finansieras av Vinnova, Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg.

Andra artiklar som kan intressera dig

Ur ett EU-perspektiv ligger Norra Mellansverige lägre än genomsnittet när det gäller investeringar i forskning och innovation. Samtidigt är det en region med goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling genom rika naturtillgångar och framstående industrier. Just nu pågår en mängd satsningar för att ta vara på möjligheterna bättre. Här är några exempel.
Koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kan vara en utmaning för industrin, men också en stor möjlighet. I norra Mellansverige pågår just nu flera initiativ för att företag ska minska sin miljöpåverkan och samtidigt skapa nya hållbara produkter och tjänster.
I Norra Mellansverige, där stål, papper och träprodukter möter banbrytande innovation, är internationella samarbeten mer än bara en strategi – de är en livsviktig faktor för regionens ekonomiska framtid. Här berättar vi hur aktörer i Värmland, Dalarna och Gävleborg inte bara anpassar sig till den globala marknaden, utan också formar den.