Exportjätten med global påverkan

I Norra Mellansverige, där stål, papper och träprodukter möter banbrytande innovation, är internationella samarbeten mer än bara en strategi – de är en livsviktig faktor för regionens ekonomiska framtid. Här berättar vi hur aktörer i Värmland, Dalarna och Gävleborg inte bara anpassar sig till den globala marknaden, utan också formar den.

Visste du att Norra Mellansverige är en betydande exportör av material som sträcker sig från stål till papper och träprodukter? Dessutom används banbrytande teknik från denna region av tillverkande företag världen över. För många företag i Dalarna, Gävleborg och Värmland är tillgång till världsmarknaden inte bara en möjlighet, det är en överlevnadsstrategi. En grundläggande pusselbit för att säkerställa denna globala räckvidd är att etablera starka internationella kopplingar.

Paul Nemes, vice VD Paper Province

Ett konkret exempel på hur aktörer i Norra Mellansverige stärker sin industriella globala ställning är genom samarbete med Kanada inom området skogsindustriella frågor. Paul Nemes, vice vd på Paper Province, påpekar vikten av detta samarbete:

– Kanada har en stark industri som är på jakt efter förnybara, koldioxidsnåla lösningar och i Sverige är vi starka på innovation. Därför är det viktigt att utveckla samarbetet mellan länderna och tillsammans visa hur skogen kan bidra till att lösa flera av de globala utmaningarna som vi står inför.

Genom sitt engagemang i Norra Mellansveriges innovationsstödsystem arbetar Paper Province strategiskt för att stödja industrins internationella tillväxt. Det görs i form av projektaktiviteter finansierade av offentliga medel, genomfört i samverkan med regioner, företag och andra relevanta aktörer.

Långsiktiga relationer

Ett konkret exempel på en sådan aktivitet är den studieresa som genomfördes i Kanada 2023, inom ramen för det EU-finansierade projektet Focus Industry Spets. Resan inkluderade deltagare från bland annat Region Värmland, Sustainable Steel Region och handplockade företag, där alla var en del av en gemensam satsning för att fördjupa samarbetet och skapa nya möjligheter för innovativa företag. Målsättningen var att hitta partnerskap för skogsbaserade innovationer, och delegationen deltog bland annat i de svensk-kanadensiska innovationsdagarna i Toronto.

 

Theodor Håkansson och hans bolag Ecopals knöt värdefulla kontakter.

På resan blev det tydligt att det mångåriga arbetet med att bygga nätverk och relationer med kanadensiska aktörer skapar direktnytta för företagen.

– Att bygga relationer och hitta rätt kontakter tar tid och i här har vi fungerat som möjliggörare och dörröppnare för företagen. Flera år av strategiskt arbete för att synas internationellt har gjort det möjligt att kunna erbjuda den här resan och skapa konkreta kopplingar vidare för svenska företag, säger Paul.

– Jag är jättenöjd med resan som hjälpte oss knyta många värdefulla kontakter som vi kommer ha användning av framåt, säger Theodor Håkansson från Ecopals – ett av de medresande företagen.

Ecopals tillverkar ett formbart, ljudisolerande och biologiskt nedbrytbart byggmaterial med lätt vikt som samtidigt är starkt. Konstruktionen baseras på förnybara material såsom återvunnet tidningspapper och pappersmassa.

– Jag lärde mig mycket om Kanada och fick ny kunskap om bioekonomi, vilket är värdefullt för mig som är ny i branschen, fortsätter Theodor.

Internationell lyskraft

Norra Mellansveriges industri spelar roll i det globala hållbarhetsarbetet även ur ett bredare perspektiv. Genom resurseffektiv spjutspetsteknik, klimatsmarta material och andra lösningar är regionen en källa till nytta som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser.

Paul Nemes påpekar:

– En aktör kan inte ensam omvandla ett helt system, men tillsammans har vi stor potential. För att bibehålla vår industriella konkurrenskraft måste vi tänka bortom enskilda företag och regioner och förstå att vi verkar i en global kontext. Norra Mellansverige är beroende av en livskraftig basindustri, men det är när värdet som denna industri skapar når bortom våra egna gränser som den kan göra skillnad på bred front.

Studiebesök på labbet på Toronto University

Andra artiklar som kan intressera dig

Nu startar ett långsiktigt arbete för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar och komponenter. Syftet är att bidra till en konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.
Ur ett EU-perspektiv ligger Norra Mellansverige lägre än genomsnittet när det gäller investeringar i forskning och innovation. Samtidigt är det en region med goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling genom rika naturtillgångar och framstående industrier. Just nu pågår en mängd satsningar för att ta vara på möjligheterna bättre. Här är några exempel.
Koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kan vara en utmaning för industrin, men också en stor möjlighet. I norra Mellansverige pågår just nu flera initiativ för att företag ska minska sin miljöpåverkan och samtidigt skapa nya hållbara produkter och tjänster.