Från LignoCity

”Testbäddar är avgörande för att öka Sveriges innovationskraft”

Ur ett EU-perspektiv ligger Norra Mellansverige lägre än genomsnittet när det gäller investeringar i forskning och innovation. Samtidigt är det en region med goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling genom rika naturtillgångar och framstående industrier. Just nu pågår en mängd satsningar för att ta vara på möjligheterna bättre. Här är några exempel.

För att stärka regionens forsknings- och innovationskapacitet finns Norra Mellansveriges gemensamma strategi för industriell omvandling. Där står det bland annat att Dalarna, Gävleborg och Värmland ska länka samman näringsliv och forskare i så kallade testbäddar.

Peter Edberg

Peter Edberg, projektledare på Paper Province

En testbädd kan vara fysisk eller virtuell och erbjuder ofta en spetskompetens i kombination med avancerad utrustning som aktörer kan använda för att testa, demonstrera och utvärdera nya idéer. Exempelvis genom att göra prototyper.

– Testbäddar är avgörande för att öka Sveriges innovationskraft. Eftersom det kostar mycket för en ordinarie produktion att stanna upp till förmån för forskning och utveckling, är det perfekt att flytta den verksamheten till en testbädd, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province, som ofta kopplar ihop olika möjliggörare för innovation på öppna testbäddar.

Ger idéer draghjälp

På testbäddarna provtrycks idéer i verkliga produktionsmiljöer, utan att idébäraren själv behöver ha vare sig egen utrustning eller spetskompetens. I Norra Mellansverige finns det flera exempel på både fysiska miljöer och samverkansprojekt som innebär möjligheter för idébärare att utveckla, prova och kommersialisera nästa generations hållbara produkter.

I Värmland finns Circlab som har fokus på 3D-print med skogsbaserade material, LignoCity som specialiserar sig på utveckling av skogsråvaran lignin, samt UMV Coating Systems och Brobygrafiska som använder testbäddar för att utveckla miljövänliga förpackningar. Samtliga med tillgång till såväl forskare som företagsnätverk. Karlstads universitet har kompetens och testutrustning nära kopplat till förpackningar, men även andra områden som handlar om bioekonomi och cirkulär ekonomi.

En innovatör som upptäckt fördelarna med att bedriva utveckling på en testbädd är entreprenören och dansläraren Patricia Edvardsson.

– Med en testbädd kan man testa sig fram och skapa en möjlighet av en idé. I mitt fall har jag fått hjälp av Circlab att ta fram en prototyp av en skoklack för dansskor. Jag valde att tillverka den i trä, eftersom vi har så mycket träd i Värmland. Det kändes helt rätt att använda biobaserat material i stället för plast, säger hon.

Patricia Edvardsson, entreprenör och danslärare

Mix av branscher

3D-print är även något som Gävleborg tagit fasta på. Där finns Sandbacka Science Park som utöver 3D-print och annan tillverkning erbjuder ett automationslabb, ett datacenter och ett avancerat utbildningscenter för CNC-bearbetning, samt en testbäddsmiljö för energioptimering.

RISE i Hudiksvall erbjuder också testmiljöer som främjar samarbete mellan forskare och företag. RISE testbädd för digitalisering och deras Fiberlab är båda exempel på miljöer där industriella kunder kan bedriva utveckling och forskningssamarbeten.

–Vi jobbar mycket med testbäddar och har allt från enkla labb i en garderob till superavancerade partikelaccelatorer. Vi testar både hårdvara och mjukvara i anläggningarna, berättar Martin Askne, innovatör på RISE.

Martin Askne, innovatör på RISE.

–Vi jobbar mycket med testbäddar och har allt från enkla labb i en garderob till superavancerade partikelaccelatorer. Vi testar både hårdvara och mjukvara i anläggningarna, berättar Martin Askne, innovatör på RISE.

Ett exempel är att man samarbetar med två bolag som testar cybersäkerhetslösningar i en testbädd. Ett annat exempel är att man hjälper till att utveckla 3D-printat biomaterial.

–Att jobba med testbäddar är ett sätt för forskare att få kontakt med företag och jobba med konkreta lösningar. För företagens del får de tillgång till extern forskarkompetens.  Det är en win-win. Men det är inte alltid lätt att få finansiering till projekten, säger Martin Askne.

I samma stad finns HudikHem, en testbädd för fastighetsbranschen. Andra exempel är Högskolan i Gävles testbädd för kylning av stål och deras trampbilsfabrik för att prova på Lean som används flitigt av företag som vill effektivisera sina processer och erbjudanden.

Framtidens bygglösningar hittas tillsammans

I Dalarna har byggsektorn en historia av att samverka för att testa och utveckla nya, mer hållbara sätt att bygga på. Ett exempel är samverkansprojektet VillaZero. Projektet resulterade i ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge och har inneburit en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig bygga för mer hållbar framtid. Huset är idag klassat som världens första koldioxidneutrala småhus.

– Genom det här projektet har vi utmanat både oss själva och många andra i branschen att förbättra sina processer. Vi vill att branschen ska få upp ögonen för att det går att bygga med hållbara metoder, förklarar Helena Tallberg, projektledare för VillaZero.

Forsknings- och innovationsparker

En annan typ av öppna miljöer för att förverkliga idéer är så kallade forskningsparker. Dalarna Science Park i Borlänge är en möjlighet för den som vill testa och utveckla nya lösningar, oavsett bransch. Här erbjuds välutvecklade processer till såväl nya entreprenörer som etablerade företag. Här finns också tillgång till kontorsmiljöer, samverkansytor och kreativa miljöer för den som vill få sin idé att flyga. På samma sätt fungerar Karlstad Innovation Park i Värmland och Sandbacka Science Park i Gävleborg, vilka erbjuder kreativa miljöer där affärsidéer utvecklas tillsammans med andra.

Andra artiklar som kan intressera dig

Nu startar ett långsiktigt arbete för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar och komponenter. Syftet är att bidra till en konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.
Koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kan vara en utmaning för industrin, men också en stor möjlighet. I norra Mellansverige pågår just nu flera initiativ för att företag ska minska sin miljöpåverkan och samtidigt skapa nya hållbara produkter och tjänster.
I Norra Mellansverige, där stål, papper och träprodukter möter banbrytande innovation, är internationella samarbeten mer än bara en strategi – de är en livsviktig faktor för regionens ekonomiska framtid. Här berättar vi hur aktörer i Värmland, Dalarna och Gävleborg inte bara anpassar sig till den globala marknaden, utan också formar den.